ជញ្ជាំងលាបពណ៌និងគំនូរ 3D ដ៏ធំតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុង Chongqing ទាក់ទាញអ្នកក្រុងឱ្យទៅទស្សនា
“ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ” ជួយចរាចរណ៍ពងដង្កូវនាងចិនចេញទៅក្រៅប្រទេស
Beautiful China, pleasant journey |ដីក្រហមដ៏ស្រស់បំព្រងនៅខេត្តយូណាន
Beautiful China, pleasant journey|ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងដ៏រ៉ូម៉ែនទិចនៃទីក្រុងគុនមីង
ផ្លែ Bayberry ជាង ៤៥០ ហិកតា ធ្វើឲ្យកសិករសប្បាយចិត្ត
News Focus
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទស្សនទាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានអនុញ្ញាត
ខេត្តយូណាន ICP លេខ ០៩០០២៤៤១
អ្នកគាំទ្រ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
អ្នករៀបចំ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មានសាលាខេត្តយូណាន
អ្នកទទួលរៀបចំ៖ ក្រុមហ៊ុនកាសែតយូណានដេលីគ្រុប
គេហទំព័រនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ yunnangateway ហាមឃាត់រាល់ការចម្លងឬកា
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat