ទស្សនាពិភពលោកពីមហោស្រពស្នាដៃថតរូប
មហោស្រពភាពយន្តឆាំងឈួនប្រទេសចិនលើកទី១៨ បានបើកជាផ្លូវការ
នាវាមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពជើងទឹកចិន "Peace Ark" ចាកចេញពីប្រទេសកោះ Solomon ឆ្ពោះទៅប្រទេសទីម័រខាងកើត
ស្រោមជើងមួយគូដែលមានលក្ខណៈ "ការងារបច្ចេកទេស" និង "ក្បួនថ្មី"
កីឡាបាល់ទះទទួលបានការពេញនិយមក្នុងតំបន់ជនបទ
News Focus
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ទស្សនទាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានអនុញ្ញាត
ខេត្តយូណាន ICP លេខ ០៩០០២៤៤១
អ្នកគាំទ្រ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
អ្នករៀបចំ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មានសាលាខេត្តយូណាន
អ្នកទទួលរៀបចំ៖ ក្រុមហ៊ុនកាសែតយូណានដេលីគ្រុប
គេហទំព័រនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ yunnangateway ហាមឃាត់រាល់ការចម្លងឬកា
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat