ជនជាតិមាវដែលជាជនជាតិភាគតិចរបស់ប្រទេសចិនរៀបចំពិធី "លោតព្រះចន្ទ" ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន
រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរដែលនាំចូលពីប្រទេសចិននឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ប្រទេសចិនមមាញឹកបើកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់បុណ្យចូលឆ្នាំចិន
ស្វាគមន៍ និងទទួលឆ្នាំទន្សាយថ្មីដោយការកាត់ក្រដាសដោយដៃ
រសជាតិនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ត្រូវបានលាក់ក្នុងនំអង្ករ
News Focus
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ទស្សនទាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានអនុញ្ញាត
ខេត្តយូណាន ICP លេខ ០៩០០២៤៤១
អ្នកគាំទ្រ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
អ្នករៀបចំ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មានសាលាខេត្តយូណាន
អ្នកទទួលរៀបចំ៖ ក្រុមហ៊ុនកាសែតយូណានដេលីគ្រុប
គេហទំព័រនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ yunnangateway ហាមឃាត់រាល់ការចម្លងឬកា
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat