សត្វបក្សី Black stork ជាសត្វព្រៃការពារដ៏សំខាន់ថ្នាក់ជាតិទីមួយ បានបង្ហាញខ្លួននៅទីក្រុងបោសាន ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន
ទេសភាពរដូវរងានៃតំបន់ដីសើមទន្លេលឿងស្រស់ស្អាតដូចជាគំនូរ
រថភ្លើងទេសចរណ៍លីចាំងក្នុងខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន បើកឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ
អវកាសយានិកចិនបីរូបគឺលោកFei Junlong លោកDeng Qingmin និងលោកZhang Luនឹងបំពេញភារកិច្ចហោះហើរតាមរយៈយានអវកាសផ្ទុះមនុស្សShen zhou-15
ផ្លូវរថភ្លើងចិន-ឡាវផ្នែកប្រទេសឡាវ រៀបចំការប្រកួតវិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិកលើកទី១
News Focus
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍/វប្បធម៌
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានអនុញ្ញាត
ខេត្តយូណាន ICP លេខ ០៩០០២៤៤១
អ្នកគាំទ្រ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
អ្នករៀបចំ ៖ ការិយាល័យព៌ត័មានសាលាខេត្តយូណាន
អ្នកទទួលរៀបចំ៖ ក្រុមហ៊ុនកាសែតយូណានដេលីគ្រុប
គេហទំព័រនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ yunnangateway ហាមឃាត់រាល់ការចម្លងឬកា
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat