នាំអារម្មណ៍លោកអ្នកស្វែងយល់ពីភាពស្រស់ស្អាតនៃខេត្តយូណាន

2018-05-30 16:57:00 |ប្រភព:Xinhua

  តាមសំណូមពរថ្មីៗនិងទិសដៅថ្មីនៃ“ការដណ្តើមធ្វើជាខេត្តនាំមុខខាងកសាងអរិយធម៌អេកូ”  ជាងបីឆ្នាំកន្លងមកនេះខេត្តយូណានប្រកាន់ខ្ជាប់និងអនុវត្តគោលការណ៍“ទឹកខៀវភ្នំខៀវ​គឺជាភ្នំ​មាសភ្នំប្រាក់” ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកសាងអរិយធម៌អេកូ ខិតខំកែច្នៃខេត្តយូណាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា ផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតនៅព្រំដែននិរតីនៃប្រទេសចិន។

ភ្នំកោលីកង(Gaoligong)នៅក្រោមពពក

ទន្លេឡានឆាងដែលហូរកាត់ខ្ពង់រាបអ៊ីងលីង(Yunling)

ភូមិដ្ឋានបុរាណ វង់ជី(Wongji)ភ្នំជីនមៃ(Jingmai)ទីក្រុងភូអឹ(Puer)ខេត្តយូណាន(Yunnan)

រូបភាពភ្នំភ្លើងធិងឆុង(Tengchong)តាមរយៈមាស៊ីនត្រូន(Drone)

ហ្វូងកុកក្នុងភ្នំនៃទីក្រុងចៅធុង(Zhaotong)ខេត្តយូណាន

សមុទ្រអឺហៃ(Erhai)នៅមណ្ឌលស្វយ័ត ជនជាតិ បៃ ដាលី (Dali)ខេត្តយូណាន

  

ភូមិដ្ឋានមួយនៅទីក្រុង មាំងស៊ី (Mangshi)ខេត្តយូណាន

សួនសាធារណៈ ឆុយហ៊ូ(Cuihu)ក្នុងទីក្រុងគុនមីញ(Kunming)

ប្រជាជនក្នុងក្រុងហាត់ប្រាណក្នុងសួនសាធារណៈ  ស៊ីហួ(Xihua)ក្នុងទីក្រុងគុនមីញ

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា