ពិព័រណ៍មនុស្សយន្តអន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនលើកទី៧CIROS2018បានបើកសម្ពោធហើយ

2018-07-05 16:41:43 |ប្រភព:中新网

  កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា  មនុស្សយន្តក្លែងលំដាប់ខ្ពស់កំពុងតែនិយាយCross Talk ដើម្បីទាក់ទាញទស្សនិកជន។  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  ពិព័រណ៍មនុស្សយន្តអន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនលើកទី៧CIROS2018បានបើកសម្ពោធ។

  ពិព័រណ៍លើកនេះធ្វើនៅក្រោមប្រធានបទ“ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា  ការចែករំលែកគ្នា និងការឈ្នះ-ឈ្នះ”  មានសហគ្រាសចំនួនជាង ៥០០ ដែលមកពីតំបន់និងប្រទេសចំនួន ១៣ ចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍លើកនេះ។

កុមារីម្នាក់កំពុងតែចាប់ដៃជាមួយមនុស្សយន្តនិងនិយាយគ្នាលេង។

  កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា  មនុស្សយន្តខ្នាតតូចមួយដែលចេះគូរគំនូរបានបង្ហាញមុខនៅលើពិព័រណ៍មនុស្សយន្តអន្តរជាតិនៃប្រទេសចិនលើកទី៧CIROS2018លើកនេះ   វាបានទាក់ទាញទស្សនិកជនជាច្រើនមកមើល។  មនុស្សយន្តបែបនេះ  មានល្បឿនលឿននិងកម្រិតទៀងទាត់យ៉ាងខ្ពស់  ដៃយន្តរបស់វាមានប្រវែង ០.៦ ម៉ែត្រ និងទម្ងន់ ៤ គីឡូក្រាម។  ទស្សនិកជនដែលមានតម្រូវការគូរគំនូរអាចប្រើប្រាស់ថតដែលរូបរួច  ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របញ្ជូនព័ត៌មានដល់ឧបករណ៍បញ្ជានៃមនុស្សយន្ត  ដោយចំណាយតែ ២ នាទីប៉ុណ្ណោះអាចគូររូបគំនូរចេញបាន។

មនុស្សយន្តវៃឆ្លាតមួយកំពុងតែធ្វើការស្វាគមន៍ជាមួយទស្សនិកជន។(ប្រភពរូបថត  ថាង យ៉ានជីន TANG YANJUN)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា