ស្រុក Nanhua ខេត្តយូណាន៖ បុណ្យអាហារផ្សិតព្រៃដ៏មានឱជារស

2018-08-10 16:28:49 |ប្រភព:Xinhua

  កាលពីថ្ងៃទី៨ខែសីហា  បុណ្យវប្បធម៌អាហារផ្សិតព្រៃដ៏ឱជារសលើកទី១៥នៃស្រុក Nanhua ប្រទេសចិន​បានប្រារព្ធនៅស្រុក Nanhua នៃខេត្តយូណាន។    នាខែសីហាដែលមានក្លិនដ៏ក្រអូបនៃផ្សិតព្រៃ​សាយភាយ​ទៅ​កាន់​គ្រប់ទិសទីនោះ  ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ​កម្មវិធីអាហារផ្សិតព្រៃដ៏មានឱជារសនេះ​និងការក្រកួតប្រជែង​ជ្រើសរើស​ស្តេចផ្សិត  ដែលបានបង្ហាញពីសោភ័ណភាពយ៉ាងពិសេសជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរណ៍៕

ប្រភពរូបថត៖ Xie Ziyi

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា