សួនសាធារណៈដីសើមជាតិChongling ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហាក់ដូចជាផ្ទាំងគំនូរ

2018-10-10 17:08:52 |ប្រភព:Xinhua

  នាថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា  សួនសាធារណៈដីសើមជាតិ Chongling នៃស្រុក Guiyang ខេត្ត Hunan  ត្រូវបានព័ទ្ធជុំវិញដោយភ្នំនិងទឹក  ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតហាក់ដូចជាផ្ទាំងគំនូរ។  សួនសាធារណៈនេះមានទំហំសរុប៣២២០ហិកតា  រួមទាំងអាងស្តុបទឹកOuyanghai មួយផ្នែកទន្លេ Chongling និងភ្នំនៅជុំវិញ៕