ទេសភាពនៃភូមិ Hemu ស្រស់ស្អាតហាក់ដូចជាផ្ទាំងគំនូរ

2018-10-12 17:51:56 |ប្រភព:人民网

  ភូមិ Hemu នៃភូមិភាគស្វយ័ត Xinjiang ដែលស្ថិតនៅទីកន្លែងតភ្ជាប់របស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសកាហ្សស្ថាន  ប្រទេសរុស្សី  ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី  វាត្រូវបានប្រសិទិ្ធនាមថាជា“ភូមិទីមួយក្នុងប្រទេសចិន”។  ភូមិ Hemu មានទិដ្ឋភាពអេកូធម្មជាតិនិងទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ដែលសុទ្ធតែរក្សាបានរូបរាងដើម  វាជាទីស្នាក់អាស្រ័យនៃជនជាតិ Tuwa ជាភូមិឆ្ងាយបំផុតនិងធំបំផុត​ក្នុងភូមិទាំងបីដែលមានជនជាតិ Tuwa មានទំហំសរុប៣០៤០គីឡូម៉ែត្រក្រឡា៕