កសិកររវល់ប្រមូលផលកសិកម្មនារដូវរំហើយនេះ

2018-10-19 14:39:53 |ប្រភព:Xinhua

  ពេលថ្មីៗនេះ  ស្រូវអង្ករដែលមានទំហំដាំដុះជាង១៣៣ហិកតាក្នុងខណ្ឌ Jinyuan ទីក្រុង Taiyuan ខេត្ត Shanxi​បាន​ចូលក្នុងរដូវច្រូកកាត់។  នារដូវរំហើយនេះ  កសិកររវល់ប្រមូលផលយ៉ាងបរិបូរណ៍កសិកម្មដែលបានទុំដោយ​សេចក្តី​សប្បាយរីករាយ៕