ខេត្តGansuបានធ្លាក់ព្រិល មនុស្សទៅស្វែងរកសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងព្រិល

2018-11-06 16:29:32 |ប្រភព:yunnangateway

  កន្លែងជាច្រើននៃខេត្ត Gansu បានធ្លាក់ព្រិលលើកដំបូងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយតាំងពីថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកាកន្លងមក  ស៊ីតុណ្ហភាព​នៅ​កន្លែងនានាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។  នាថ្ងៃទី០៥  នៅខណ្ឌ Kongtong ទីក្រុង Pingliang ខេត្ត Gansuបានធ្លាក់ព្រិលដែរ  អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយព្រិល  ហាក់ដូចជាពិភពលោកក្នុងរឿងនិទាន  ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះបានទាក់ទាញ​មនុស្ស​ចេញពីផ្ទះដើម្បីគយគន់និងថតរូបទុកជាអនុស្សវរីយ៍៕