ទីក្រុងកុកហាក់ដូចជាផ្ទាំងគំនូរដែលមានលក្ខណៈចិន

2018-11-08 18:07:05 |ប្រភព:Xinhua

  ភ្នំ Dashanbao ស្ថិតនៅខាងលិចទីក្រុង Zhaotong ខេត្តយូណាន  វាមានដីសើមមួយត្រូវគេប្រសិទ្ធិនាមថា​ជា“តម្រងនោម​របស់ផែនដី” (ដោយសារដីសើមមានមុខងារតម្រងប្រភពទឹក ទុកជំនន់ទឹកនិងប្រឆាំងរាំងស្ងួតសម្រាប់ផែនដី)រួមទាំងជាទីកន្លែងសម្រាកឆ្លងរដូវរងានៃកុកកខ្មៅ។  ហេតុនេះហើយបានជាទីក្រុង Zhaotong មានឈ្មោះ“ទីក្រុងកុក”ថែមទាំងជា“ឃុំនៃកុកកខ្មៅប្រទេសចិន”។

  កុកកខ្មៅជាបក្សីដែលចេះផ្លាស់លំនៅ  ត្រូវប្រសិទ្ធិនាមជា“ខ្លាឃ្មុំផែនដាក្នុងបក្សាបក្សី”។ ខែតុលាដល់ខែមេសារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយបានហើរឆ្លងភ្នំDashanbao  ដើម្បីឆ្លងរដូវរងា​៕