ទីក្រុង Dali ខេត្តយូណាន៖ មានទេសភាពបឹង Erhai ដ៏ឆើតឆាយ

2018-11-09 17:42:36 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ភ្ញៀវទេសចរណ៍កំពុងគយគន់សត្វរំពេរជំពុះក្រហមនៅច្រាំងបឹងErhai។ នាដើមរដូវរងា  ទឹកក្នុងបឹងErhaiនៅទីក្រុងDaliខេត្តយូណានដ៏ថ្លាល្អ  ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគួរឱ្យទាក់ទាញ៕