កូនខ្លាឃ្មុំផែនដាលេងកម្សាន្តក្នុងសួនផែនដា

2018-06-11 14:55:55 |ប្រភព:Xinhua

  កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា  កូនខ្លាឃ្មុំផែនដា ដែលបានកើតនៅឆ្នាំ ២០១៧ នៃមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវការពារខ្លាឃ្មុំផែនដាប្រទេសចិនកំពុងលេងសប្បាយក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងសួនកូនខ្លាឃ្មុំផែនដា  ពេលខ្លះអង្គុយ  ពេលខ្លះក្រាប  ពិតជាសប្បាយរីករាយមែន។

ប្រភពរូបថត៖ អានយ័ន(AN YUAN)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា