ស្រុកយ័នមូវខេត្តយូណាន៖ ផ្លែប៉ែសនិងផ្លែព្រូន(Plum)ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ កសិកររកបានចំណូលបន្ថែម

2018-07-09 15:20:39 |ប្រភព:Xinhua

  ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា  ស្ត្រីជនជាតិយី Li Cuixiang នៃភូមិហឹវៃ(Hewei)ឃុំសៀងហួ(Xinhua)ស្រុកយ័នមូវ (Yuanmou)កំពុងតែបេះផ្លែឈើក្នុងសួនផ្លែប៉ែសនិងផ្លែព្រូន។

  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  គម្រោងទេសចរណ៍ភូមិ យ័នមូវ·សៀងហួ ក្រោមប្រធានបទ“ផ្លែប៉ែសផ្លែព្រូនដ៏សម្បូរ  ធ្វើឱ្យ​ភ្ញៀវទេសចរណ៍សប្បាយរីករាយ” និងបុណ្យ​ផ្លែប៉ែសផ្លែព្រូនលើកទីមួយបានប្រារព្ធ​នៅឃុំសៀងហួ មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិយី ឆុ ស្យុង(Chuxiong)ខេត្តយូណាន  ប្រជាជននៅទីនោះនិងអ្នកទេសចរណ៍បានស្វែងយល់ពីភាពសប្បាយរីករាយនៃការបេះផ្លែឈើក្នុងសួនផ្លែឈើ។

ប្រភពរូបថត៖ Yang Zongyou

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា