តំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើននៃខេត្ត យូណានបានទទួលការពេញនិយមពីភ្ញៀវទេសចរណ៍គ្រប់ទិសទី

2018-08-10 16:32:50 |ប្រភព:Xinhua

  

  នារដូវក្តៅនេះ  ភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់ទេសចរណ៍ដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ល្អ​  ទេសចរណ៍ភ្នំនិងទឹកបានចូលដល់រដូវកាលដែលមានភ្ញៀវទេសចរណ៍មកទស្សនាជាច្រើន  ហើយតំបន់ទេសចរណ៍​ជា​ច្រើន​នៃខេត្តយូណានបានទទួលការពេញនិយមពីភ្ញៀវទេសចរណ៍គ្រប់ទិសទី។

  ផ្អែមទៅលើទិន្នន័យតាមការសង្កេតមើលទូទៅ  ភ្ញៀវទេសចរណ៍ពេញនិយមជាងសម្រាប់តំបន់និរតីដែលសម្បូរធនធានទឹកនិងភ្នំនៅខេត្តយូណាន។   ទីក្រុងLijiangនិងទីក្រុងDaliបានចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលជាទីកន្លែងគោលដៅដ៏ពេញនិយមខាងទេសចរណ៍ក្រោមប្រធានបទភ្នំនិងទឹកទាំង១០  ហើយបឹងErhaiបានចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍បឹងដ៏ពេញនិយមទាំង៥។

 

  អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Sun Min

  អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា