ស៊ុបតុងយាំ

2018-04-11 16:46:04 |ប្រភព:云桥网

  “ស៊ុប​តុងយាំ” គឺជាស៊ុបម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះល្បីនៅប្រទេសថៃ  ហើយក៏ជាស៊ុបល្បីឈ្មោះមួយក្នុងស៊ុបល្បីឈ្មោះទាំង១០លើពិភពលោក។“ស៊ុប​តុងយាំ”គីយកគ្រឿងដែលផ្សំហើយដាក់ចូលក្នុងធុងស្ងោងឱ្យចេញរសជាតិ រួចហើយទើបដាក់បង្កងយក្ស ទឹកត្រី  ផ្សិត  ទឹកដោះគោ  ខ្ទិះដូង  ដើម្បីស្ងោងជាមួយគ្នា  រសជាតិជូរឆ្ងាញ់គូអោយចង់ញាំ។ ស៊ុបនេះមានពណ៌ក្រហមនិង​មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយកំរិតហិរសមរម្យ ៕

 

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា