ពិព័រណ៍ចិន — អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥នឹងប្រារព្ធនៅខែក្រោយ

2018-05-07 16:18:18 |ប្រភព:云桥网

  ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ—នាំចូលទីក្រុងគុនមីញនៃប្រទេសចិនលើកទី២៥នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី១៤ដល់ថ្ងៃទី២០  ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណាន។

  ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងជាពិព័រណ៍ដែលមានលក្ខណៈជាសកលធ្វើការរៀបចំរួម​ដោយ​​​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរដ្ឋបាលប្រជាជនខេត្តយូណាន  ព្រមទាំងធ្វើការអញ្ជើញសហការណ៍រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្ម​នៃបណ្តា​ប្រទេសនាៗនៅអាស៊ីខាងត្បួង។ ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ—នាំចូល ទីក្រុងគុនមីញជាពិព័រណ៍ថ្នាក់​តំបន់ ដែលសហការណ៍រៀបចំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នៃសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិននិងរដ្ឋបាលប្រជាជនខេត្ត(ក្រុង)ពីខេត្តយូណាន(Yunnan)  ខេត្តស៊ីឆ័ន(Sichuan)ក្រុង ឆុងឆេង(ក្រុងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៃរដ្ឋាភិបាល)ខេត្តគុយជាវ (Guizhou)មណ្ឌលស្វយ័តក្វាងស៊ី(Guangxi)  មណ្ឌលស្វយ័តទីបេ(Xizang)និងទីក្រុងឆេងឌូ(Chengdu)ចួលរួមនិងសហប្រតិបត្តិការដោយអង្កការមកពីប្រទេសចិននិងបរទេស។


  តាមផែនការទំហំពិព័រណ៍នៃពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះ​នឹងកើនដល់​១៩០ពាន់​ម៉ែត្រក្រឡា  ទន្ទឹមនឹងនោះនឹងមានប្រារព្ធសកម្មភាពសម្តែងប្រមាណជាង១០លើកហើយប្រទេស​និងតំបន់ដែលចូលរួមពិព័រណ៍និងកិច្ចប្រជុំមានចំនួនប្រមាណជាង៨០ប្រទេស។

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា