ស្ពានមិត្តភាពចិន-ម៉ាលឌីវនាំស្ថានការណ៍ថ្មីដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនម៉ាលឌីវ

2018-10-09 16:45:20 |ប្រភព:Xinhua

  ស្ពានមិត្តភាពចិន-ម៉ាលឌីវដែលតភ្ជាប់ពីរដ្ឋធានី Male នៃប្រទេសម៉ាលឌីវដល់កោះអាកាសយានដ្ឋាននិងបានជួយសាង់សងដោយប្រទេសចិនបានដាក់ឱ្យដំណើរការបានជាងប៉ុន្មានខែ។  ពេលថ្មីៗនេះ  អ្នកសារព័ត៌មានបានមកដល់ប្រទេសម៉ាលឌីវ  មើលឃើញថាមានរថយន្តជាច្រើនដំណើរនៅលើស្ពាន។  ស្ពានដែលឆ្លងសមុទ្រនេះបានធ្វើឱ្យប្រជាជនម៉ាលឌីវធ្វើដំណើរកាន់តែមានភាពងាយស្រួល  ស្ពាននេះក៏នាំស្ថានការណ៍ថ្មីដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Du Liangcai

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា