ស្រុកWeixinខេត្តយូណានស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិយី

2018-12-03 16:17:00 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ   នៅទីលានវប្បធម៌ជនជាតិយីស្រុកWeixinខេត្តយូណានមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនគគ្រឹកគគ្រេង  មនុស្សចំនួនជាង៤០០នាក់ជួបជុំនៅទីនេះដើម្បីអបអរសាទរជាមួយគ្នានូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៃជនជាតិយី ។  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  កន្លែងនោះបានរៀបចំការប្រគួតកីឡា  ពិធីបួងសួង  ការសម្តែងវប្បធម៌  ពិធីពិសាចំណីអាហារដ៏ឈ្ងុយយឆ្ងាញ់នៅលើតវែង ពិធីបុណ្យភ្នក់ភ្លើងជាដើម៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Xiong Qiang

អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន៖ Zeng Zhao

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា