កុមារមួយពាន់នាក់ប្រគុំភ្លេងជាមួយគ្នានៅទីក្រុងគុនមីញ

2019-08-16 15:54:21 |ប្រភព:yunnangateway

នារាត្រីថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា  ពិធីប្រគុំភ្លេងមួយ​ពាន់នាក់"ស្រឡាញ់ប្រទេសចិនរបស់ពួកយើង"    រាត្រីប្រគុំភ្លេងដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី៧០នៃការបង្កើតសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានរៀបចំនៅទីក្រុងគុនមីញ  ដែលមានគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្ស ដែលមកពីខេត្តនិងទីក្រុងចំនួន២៣ទូទាំងប្រទេសចិន  និងក្រុមភ្លេង Nie’erគុនមីញបានប្រគុំភ្លេងជាមួយគ្នានូវបទចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះ៕