ជ្រលង់ភ្នំនៅទីក្រុងឡាសាមានទេសភាពរដូវរំហើយដ៏ស្រស់ស្អាត

2019-10-08 16:13:33 |ប្រភព:yunnangateway

នេះជាទេសភាពជ្រលងភ្នំឡាសាដែលថតដោយយន្តហោះ Drone នៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា។  ដល់រដូវរំហើយ  ដើមឈើ poplar នៅច្រាំងទន្លេឡាសាបានស្លៀកសំលៀកបំពាក់ពណ៌មាស៕