ទេសភាពបឹងទានឆឺដ៏ស្រស់ឆើតឆាយ

2019-10-24 17:07:20 |ប្រភព:yunnangateway

រូបភាពនៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា  ទូកនេសាទបានចេញដំណើរនាពេលព្រលឹម។  ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ  ទីក្រុងគុនមីញនៃខេត្តយូណានមានមេឃស្រឡះ  បឹងទានឆឺមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រិមប្រិយ៕