ខណ្ឌជីននីននៃទីក្រុងគុនមីញរយៈពេល២៤ម៉ោង

2019-10-28 17:25:37 |ប្រភព:yunnangateway

ខណ្ឌជីននីននៃទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានស្ថិតនៅច្រាំងខាងត្បូងបឹងទានឆឺ  អាកាសធាតុនៅរដូវក្តៅមិនក្តៅ  នៅរដូវរងាមិនរងា  រដូវទាំង៤សុទ្ធតែដូចរដូវផ្ការីក  គ្រប់ទីកន្លែងមានផ្ការីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ។  ខណ្ឌជីននីនមានខ្សែច្រាំងបឹងប្រវែង ៥៣ គីឡូម៉ែត្រនិងមានខ្សែផ្លូវទន្លេហូរចូលបឹងចំនួន៨ខ្សែ  បានបង្កើតជាដីសើមបឹងអេកូឡូស៊ី១៣៣៣.៣ហិចតា    អាត្រាគ្របដណ្តប់ព្រៃឈើបានដល់៥២%  ជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់កសាងរង្វង់អេកូឡូស៊ី  រង្វង់វប្បធម៌  រង្វង់ទេសចរណ៍ទានឆឺ។ 

ខណ្ឌជីននីនស្ថិតនៅតំបន់ស្នូលនៃរង្វង់សេដ្ឋកិច្ចតាមតំបន់កណ្តាលខេត្តយូណាន   ជាខ្លោងទ្វារខាងត្បូងដែលធ្វើឱ្យទីក្រុងគុនមីញទាក់ទងជាមួយតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ផ្លូវល្បឿនលឿនអានជីន(ទីក្រុងអាននីន-ខណ្ឌជីននីនទីក្រុងគុនមីញ)ផ្លូវល្បឿនលឿនគុនយូ(ទីក្រុងគុនមីញ—ទីក្រុងយូស៊ី)និងផ្លូវខាងត្បូងណានហ៊ូបានឆ្លងកាត់ខណ្ឌជីននីនជាដើម  មានខ្សែផ្លូវដែកសំខាន់ៗជាច្រើនប្រសព្វគ្នានៅទីនេះ  ក៏ដូចជាខ្សែផ្លូវដែកTAR(Trans-Asian Railway)ខាងកើតនិងខ្សែកណ្តាលជាដើម។

វីដេអូ 《ជីននីនរយៈពេល២៤ម៉ោង》  បានប្រើប្រាស់ការផ្តិតយករូបភាពតាមពេលវេលាខុសគ្នា  ដែលបានបង្ហាញស្ថានភាពកសាងទីក្រុងនិងឃុំ  ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌  ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី  អរិយធម៌អេកូឡូស៊ី ជាដើម  បម្រែបម្រួលនៃខណ្ឌជីននីន  និងការបង្ហាញសមិទ្ធផលល្អប្រសើរខាងសង្គម  សេដ្ឋកិច្ច  វប្បធម៌និងអេកូឡូស៊ីនៃខណ្ឌជីននីនផងដែរ៕

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា