មកកម្មវិធីតន្ត្រីម៉ូតូធំឆ្នាំ២០១៩ក្នុងការស្វែងរកភាពកក់ក្តៅ

2019-03-01 16:32:34 |ប្រភព:yunnangateway

  កម្មវិធីតន្ត្រីម៉ូតូធំឆ្នាំ២០១៩ របស់ការប្រារព្ធកីឡានៅដឺហុងក្រោមប្រធានបទ ភាពកក់ក្តៅនឹងរៀបចំនៅមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតៃ ជនជាតិជីនផូ ដឺហុង ក្នុងអំឡុងពេល ពិធីបុណ្យបាចទឹកនាថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា។

  កម្មវិធីតន្ត្រីម៉ូតូធំបានរៀបចំជាប់ៗគ្នាចំនួនបួនដងនៅដឺហុង  ចំនួនមនុស្សចូលរួមបានកើនលើសមួយម៉ឺននាក់  ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យបាចទឹក  មិត្តអ្នកស្រឡាញ់ការជិះម៉ូតូធំបានជួបជុំគ្នានៅដឺហុង  ដើម្បីចូលរួមពិធីយ៉ាងអធិកអធម ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡា  វប្បធម៌  ទេសចរណ៍និងម៉ូតូធំ  តន្ត្រី  ការបាចទឹកជាដើម។  កម្មវិធីតន្ត្រីម៉ូតូធំបានក្លាយទៅជាសកម្មភាពមួយដ៏សំខាន់ក្នុង​​ពិធីបុណ្យបាចទឹកដឺហុង ក៏ជាផ្នែកសំខាន់នៃសកម្មភាព“ការប្រារព្ធកីឡានៅដឺហុង”៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Guan Yushu

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា