កីឡាករចំនួនជាង១៥០០នាក់បានចូលរួមបុណ្យជិះកង់ក្នុងសមុទ្រផ្កាលើកទី៨នៅស្រុកឡុភីនខេត្តយូណាន

2019-03-05 09:51:48 |ប្រភព:yunnangateway

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា  “កម្មវិធីកីឡាមហាជននៃខេត្តយូណានចម្រុះពណ៌”បុណ្យជិះកង់ក្នុងសមុទ្រផ្កាអន្តរជាតិលើកទី៨ ឆ្នាំ២០១៩ ខេត្តយូណាន•ស្រុកឡុភីន បានរៀបចំនៅស្រុកឡុភីនដោយជោគជ័យ  មានកីឡាករចំនួនជាង១៥០០នាក់ដែលមកពីគ្រប់ទិសទីបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងលើកនេះ។

យោងតាមដំណឹងបានឱ្យដឹងថា  ការប្រកួតជិះកង់ក្នុងសមុទ្រផ្កាមានចម្ងាយសរុប៤៥គីឡូម៉ែត្រ  ត្រូវបានចែកជាក្រុមបួន គឺក្រុមបុរសឆ្នើម  ក្រុមបុរសវ័យកណ្តាល  ក្រុមនារី  និងក្រុមបុរសក្នុងតំបន់៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Jiang Guiyou

អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន៖ Li Zhongqiao

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា