ទីក្រុងខៃយួនខេត្តយូណាន៖ ផ្កា Jacaranda Copaia រីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ

2020-04-24 17:37:28 |ប្រភព:yunnangateway

ថ្មីៗនេះ  នៅក្នុងទីក្រុងខៃយួនមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិហានីជនជាតិយីហុងហឺខេត្តយូណាន  ផ្កាacaranda Copaiaពណ៌ស្វាយរីកនៅគ្រប់កន្លែងដែលបានធ្វើឱ្យទីក្រុងខៃយួនត្រូវបានតុបតែងយ៉ាងស្រស់ត្រកាល៕

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា