ទេសភាពេលរាត្រីនៃទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណាន ស្រស់ស្អាតឥតគណនាបាន

2020-06-22 17:43:24 |ប្រភព:yunnangateway

ទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណាន មានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងបួនរដូវដែលគេមើលមិនជិនណាយពេញមួយឆ្នាំ ។  ពេលយប់អំពូលក្នុងវីថីត្រូវបានបញ្ចេញពន្លឺ  អគារស្នាក់នៅនៃគ្រួសាររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនផ្ទះចាំងរស្មីភ្លឺភ្លេកៗ ទេសភាពពេលរាត្រីក្នុងទីក្រុងបង្ហាញពីភាពរុងរឿង​ ហើយញ៉ាំងឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពកក់ក្តៅក្នុងចិត្ត ៕