បក្សីហោះហើរទៅវិញទៅមកក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ប្រាសាទមាស

2020-10-10 17:44:06 |ប្រភព:yunnangateway

តំបន់ទេសចរណ៍ប្រាសាទមាសនៃខេត្តយូណានមានភ្នំបៃតងនិងទឹកខៀវល្អ បក្សីហោះហើរក្នុងព្រៃឈើយ៉ាងសប្បាយរីករាយ  ពេលខ្លះហើយទៅកាន់សំបុក​បក្សីពេលខ្លះលេងជាមួយគ្នា  ដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនានៅទីនេះ៕

 

បកប្រែដោយលីហ្សា