ចំនួនហ្វូងសត្វស្វារោមមាសក្នុងឧទ្យានសេននុងចាបានកាន់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់

2020-10-12 17:41:37 |ប្រភព:yunnangateway

បច្ចុប្បន្ននេះ  ឧទ្យានសាធារណៈជាតិសេននុងចានៃខេត្តស៊ីឈួនមានសត្វស្វារោមមាសជិត ១៥០០ ក្បាលហើយចំនួនហ្វូងសត្វស្វាបានកើនឡើងដល់ ១១ ។ ឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំដោយបុគ្គលិកការពារសត្វរបស់ឧទ្យាន  បរិស្ថានអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់ត្រូវបានកែលំអជាបន្តបន្ទាប់  បច្ចុប្បន្ននេះ  ចំនួនសត្វស្វារោមមាសក្នុងឧទ្យានសេននុងចា បានកើនឡើងជាងមួយដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនតិចបំផុតនៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ ក្នុងសតវត្សទី២០​៕

អ្នកសារព័ត៌មាន Wang Siban

បកប្រែដោយលីហ្សា