ពណ៌ចម្រុះដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកទី៣

2020-11-10 16:23:49 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកាពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកទី៣ កំពុងត្រូវបានរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ជាតិសៀងហៃ។  ក្រុមហ៊ុនចូលរួមពិព័រណ៍លើកនេះ នាំមកនូវផលិតផលចម្រុះដែលបានទាក់ទាញ់ការចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សគ្រប់គ្នា  ស្តង់ពិព័រណ៍និងពន្លាពិព័រណ៍នានាបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីការរចនាពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាត។ ផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏ឆ្នើមដែលមកពី​ទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញកម្លាំងទាក់ទាញដល់ក្រុមហ៊ុននិងប្រជាជនចិន៕

ប្រភពរូបថត៖ Fang Zhe

ការបកប្រែដោយ លីហ្សា