ទីក្រុងថឹងឆុងខេត្តយូណាន៖តាំងយូរដែលមានប្រវតិ្តជាងមួយរយឆ្នាំបានបញ្ចេញកម្លាំងយ៉ាងរស់រវើក

2020-11-18 17:39:00 |ប្រភព:yunnangateway

ភូមិ ស៊ីយ៉ាង ឃុំគូដុង ទីក្រុងថឹងឆុង ខេត្តយូណាន មានប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើតាំងយូរដោយដៃដែលមានរយៈពេលជាងមួយរយឆ្នាំ  ប៉ុន្តែក្រោយឆ័ត្រដែកត្រូវបានបង្កើត   បូករួមនឹងភាពមានប្រៀបលើតម្លៃ  ទីផ្សារតាំងយូរកាន់តែចង្អៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។  ថ្មីៗនេះ  ដោយសារវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់  តាំងយូរដែលមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនិងល្អិតល្អន់  បានក្លាយទៅជាវត្ថុសិល្បៈទទួលបានការពេញនិយមពីភ្ញៀវទេសចរ  តាំងយូរដែលទទួលបន្តវេនជាងមួយរយឆ្នាំបានបញ្ចេញកម្លាំងរស់រវើក៕

ប្រភពរូបថត៖ Liang Zhiqiang

ការបកប្រែដោយ លីហ្សា