រោងជាងគាំទ្រប្រជាជនក្រីក្រនៃស្រុករុទានខេត្តយូណានបានចាប់ដំណើរការឡើងវិញ

2020-03-13 18:00:09 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា  កម្មករស្ត្រីនៃរោងចក្រវ៉ាលីវៃលាំងនៅម៉ោចាវ៉ានស្រុករុទានខេត្តយូណានកំពុងតែធ្វើការនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មក្រោយពីរោងចក្របានចាប់ដំណើរការឡើងវិញ។ នៅថ្ងៃដដែល  រោងជាងគាំទ្រប្រជាជនក្រីក្រនៅតំបន់អគារស្នាក់នៅថ្មីៗសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររើចេញពីផ្ទះទ្រុឌទ្រោមបាក់បែក នៅម៉ោចាវ៉ានស្រុករុទានខេត្តយូណានឆ្លៀតឱកាសនេះចាប់ដំណើរការឡើងវិញ។  រោងជាងស្តង់ដារក្នុងតំបន់ដែលសាងសង់ឱ្យប្រជាជនក្រីក្រវើមកធ្វើការដល់ទីនេះ  ដែលបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនក្រីក្រគ្មានការងារ  ថែមទាំងញ៉ាំងឱ្យប្រជាជនក្រីក្របន្ថែមប្រាក់ចំណូល  រួមទាំងនាំឱ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍឡើងថែមទៀត៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Jiang Wenyao

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា