ខេត្តស៊ីឈួនប្រទេសចិនបានរកឃើញសត្វកន្ទុំរុយតូចបំផុតដែលត្រូវបានគេប្រទះនៅលើពិភពលោក

2020-11-25 19:00:47 |ប្រភព:yunnangateway

រូបភាពនេះគឺជាការប្រៀបធៀបរវាងសត្វកន្ទុំរុយតូចបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងសត្វកន្ទុំរុយដទៃទៀត

ថ្មីៗនេះសារមន្ទីរសត្វល្អិតហួស៊ីឆេងទូរបស់ខេត្តស៊ីឈួនដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសចិនបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមគំរូសត្វកន្ទុំរុយដែលប្រមូលបានដោយសារមន្ទីរកាលពីខែសីហាឆ្នាំនេះមានពូជសត្វកន្ទុំរុយតូចជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះជាខេត្តស៊ីឈួនកត់ត្រាទុកពូជនេះជាលើកដំបូង។នៅក្នុងគំរូដែលប្រមូលមកលើកនេះនឹងរកឃើញសត្វកន្ទុំរុយតូចបំផុតដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅលើពិភពលោកផងដែរដែលមានប្រវែងដងខ្លួនតិចជាង១៥មីលីម៉ែត្រ៕

មកពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួ (ប្រភពរូថតពីសារមន្ទីរសត្វល្អិតហួស៊ីឆេងទូ)

បកប្រែដោយលីហ្សា