ក្រុងឆុងឈីង ផ្កាស្រស់អមសងខាងផ្លូវ នាំអ្នកទៅកាន់និទាឃរដូវ

2021-02-24 17:41:14 |ប្រភព:

នាថ្ងៃទី ​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ​នៅផ្លូវហ្វធូ ក្រុងឆុងឈីង តាមរថភ្លើងល្បឿនលឿន​​ខ្សែទី២ រថភ្លើង​ល្បឿនលឿន​មួយឆ្លងកាត់សមុទ្រផ្កា ។

នៅដើមនិទាឃរដូវ អាកាសធាតុរបស់ក្រុងឆុងឈីង កាន់តែក្តៅ ដែលធ្វើក្រុងឆុងឈីង មានទេសភាពយ៉ាងស្រស់​បំព្រង ។  ​នៅផ្នែកហ្វធូ ក្រុងឆុងឈីង តាមរថភ្លើងល្បឿនលឿន​​ខ្សែទី២ ផ្កាអង្គាសីលរីកតាមដងផ្លូវ រថភ្លើង​ល្បឿនលឿន​​មួយ​ឆ្លងកាត់សមុទ្រផ្កាដែលបានក្លាយជាទេសភាពដ៏ល្អក្រៃលែង ។

បកប្រែដោយ ​លូវរ៉ុង