វាលស្រែអំបិលបុរាណម៉ាងកាំង

2021-02-26 19:27:55 |ប្រភព:xinhua

វាលស្រែអំបិលបុរាណដែលស្ថិតនៅមាត់ទន្លេឡាងជាំង ស្រុកម៉ាងកាំង ក្រុងឆឹងទូ តំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេទ៍ នៅទីនេះមាន​វិធីហាល​អំបិលបុរាណ ។ អ្នកភូមិយកទឹកអំបិលពីអណ្តូង ​បឹងអំបិលដែលជិតនៅទន្លេឡាងជាំងចាក់ចូលក្នុងវាលស្រែអំបិល ​ឆ្លងកាត់ការហាល សម្ងួត ទឹកអំបិលក្លាយជាអំបិល ។ ទេសភាពបើមើលទៅដាច់កន្ទុយភ្នែក វាលស្រែមានទេសភាពស្រស់អស្ចារ្យ ដូចជាកញ្ចក់មួយផ្ទាំង ។

បកប្រែដោយ លូវ រ៉ុង