ទស្សនាកិច្ច”ឃ្លាំងហ្សែនជីវសាស្រ្តពិភពលោក” ៖ សត្វថ្នាក់ជាតិនៅទីនេះសុខសប្បាយទេ ?

2021-03-31 17:10:23 |ប្រភព:

នៅលើពិភពលោកមានតំបន់ជីវចម្រុះចំនួន ៣៤ ភ្នំកោលីកាំងបានភ្ជាប់តំបន់ ៣ គឺដីភ្នំភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន ដីភ្នំ​ហិម៉ាឡៃ និងតំបន់ព្រំដែនឥណ្ឌានិងភូមា(តំបន់ប្រទេសចិន) ។ នៅក្នុងតំបន់នេះ ប្រមូលផ្តុំដោយរុក្ខជាតិថ្នាក់ខ្ពស់ ១៧% ថនិកសត្វ ៣០% និងបក្សី ៣៥% នៃប្រទេសចិន ដែលត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមជា”ជម្រកជីវិត” និង”ឃ្លាំង​ហ្សែន​​ជីវសាស្រ្តពិភពលោក”ជាដើម ។

អ្នកបកប្រែ៖刘蓉