ផ្កាឈូកVictoriaរបស់មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណា ខេត្តយូណានអាចទ្រទម្ងន់៦០គីឡូក្រាម

2022-05-26 17:31:52
ប្រភព:新华网

  ថ្មីៗនេះ  ផ្កាឈូកVictoria ក្នុងឧទ្យានរុក្ខជាតិតំបន់ត្រូពិចមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណានៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនកំពុងរីកស្គុះស្គាយ ។ នាថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ឧទ្យានរុក្ខជាតិតំបន់ត្រូពិចមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណានឹងធ្វើសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ”ផ្កាឈូកVictoriaរបស់ខ្ញុំ ទូករបស់ខ្ញុំ ” ។ ដោយសារឆ្នាំនេះ ស្លឹករបស់ផ្កាឈូកVictoriaមានទំហំដ៏ធំ ដូច្នេះ សកម្មភាព”ឈរលើ ផ្កាឈូកVictoria”និង”អង្គុយ ផ្កាឈូកVictoria”សម្រាប់កុមារដែលមានទម្ងន់ក្រោម ៤០​គីឡូក្រាមឆ្នាំមុន បានប្រែក្លាយជាសកម្មភាពសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែល​មាន​ទម្ងន់ក្រោម ៦០​គីឡូក្រាម ។ តើផ្កាឈូកVictoria អាចទ្រទម្ងន់របស់អ្នកទេ?
  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ផ្កាឈូកVictoriaរបស់មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិតៃ ស៊ីសាំងបាណា ខេត្តយូណានអាចទ្រទម្ងន់៦០គីឡូក្រាម