“សេដ្ឋកិច្ចផ្កា”ជួយកសិករបង្កើនចំណូល

2022-06-16 17:49:07
ប្រភព:新华网

  ថ្មីៗនេះ ផ្កាChinese peonyរាប់សិបហិចតានៅភ្នំម៉ាអឹនៃស្រុកអឹយាន មណ្ឌលស្វយ័តតជនជាតិបៃ តាលី ខេត្តយូណានកំពុងរីកស្គុះស្គាយ កសិករមមាញឹកប្រមូលផលផ្កា ហើយអ្នកទេសចរជាច្រើនបានឈ្លក់វង្វេងនឹងផ្កា។ ពីរបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ ស្រុកអឹយានខិតខំការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកសិកម្ម អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មផ្កា ដូចជាផ្កាChinese peony រុក្ខជាតិ succulent ជាដើម ។ “សេដ្ឋកិច្ចផ្កា”ជួយកសិករបង្កើនចំណូល និងការស្តារតំបន់ជនបទ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

“សេដ្ឋកិច្ចផ្កា”ជួយកសិករបង្កើនចំណូល