បរិយាកាសប្បាយរីករាយតាមវិថីនានានៃក្រុងហុងកុង

2022-06-20 18:16:17
ប្រភព:CRI

  នេះគឺរូបភាពទង់ជាតិសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងទង់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងតាមដងវិថីហុងកុង។ ស្របពេលដែលទិវារលឹកខួប ២៥ ឆ្នាំនៃការដែលហុងកុងត្រឡប់ចូលមាតុប្រទេសវិញ ពណ៌ក្រហមដែលតំណាងឱ្យភាពសប្បាយរីករាយបានលេចចេញពាសពេញដងវិថីក្រុងហុងកុង៕

បរិយាកាសប្បាយរីករាយតាមវិថីនានានៃក្រុងហុងកុង