ទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោក៖រត់គេចខ្លួនពីផ្ទះ

2022-06-21 18:00:38
ប្រភព:xinhua

  ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ជាទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោក ។ តាមរបាយការណ៍ថ្មីៗរបស់UNHCR ដែលផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា បានឱ្យដឹងថា នៅទូទាំងពិភពលោក មានមនុស្សសរុបចំនួន ៨៩.៣ លាននាក់ត្រូវបាន​រត់គេចខ្លួនពីផ្ទះដោយបង្ខំ ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រា កើនឡើង៨%ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ និងកើនឡើងទ្វេដងធៀបនឹងទសវត្សរ៍មុន។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោក៖រត់គេចខ្លួនពីផ្ទះ