វិចិត្រករជញ្ជាំងសុខុមាលភាពសាធារណៈធ្វើឱ្យក្នុងភូមិមានពណ៌ចម្រុះ

2022-06-27 17:50:33
ប្រភព:

  នៅស្រុកយំស៊ីងទីក្រុងលីជាំងខេត្តយូណាន មានវិចិត្រករជញ្ជាំងសុខុមាលភាពសាធារណៈមួយរូប បានទទួល​ប្រជាប្រិយភាព​ក្នុងភូមិ ឈ្មោះអុីនធើណែតគាត់គឺ លៀវ សៀបី​ ឈ្មោះ​ពិតរបស់គាត់ជា លៀវ​ ជីឆាន ។ គាត់បានគូរ​គំនូរលើជញ្ជាំងចំនួនជាង ២០​ ដែលមានប្រធានបទខុសពីគ្នានៅឃុំឆាងហៃ និងឃុំសានឆាង ដែលបានធ្វើឱ្យភូមិ​មាន​ពណ៌ចម្រុះ។ វីដេអូគំនូរលើជញ្ជាំងរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលប្រជាប្រិយភាពបណ្តាញអ៊ីនធើណែត ហើយបាន​ទាក់ទាញ​អ្នកទេសចរជាច្រើនមកទស្សនា ។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

វិចិត្រករជញ្ជាំងសុខុមាលភាពសាធារណៈធ្វើឱ្យក្នុងភូមិមានពណ៌ចម្រុះ