ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ| មនោសញ្ចេតនាការពារព្រំដែនក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំ

2022-07-11 17:49:07
ប្រភព:新华社

  នៅឆ្នាំ ១៩៧១​ នីម៉ា មានអាយុ ២៥​ ឆ្នាំ ដើម្បីតបនឹងការផ្តួចផ្តើមពីរដ្ឋាភិបាលចិន នីម៉ា នាំកូនប្រុសដែលមានអាយុ ៣ ឆ្នាំ ពីស្រុកកំណើតដែលមានចម្ងាយ ២០០ គ.ម មកដល់ព្រំដែនចិន - ម៉ុងហ្គោលី ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបំផុតនៃតំបន់អាឡាសាននៃម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុង ។ នីម៉ា ចិញ្ចឹមសត្វបណ្តើរ និងការពារព្រំដែនបណ្តើរ ។ ក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ នីម៉ា ដូចនឹងដើមឈើ Populus euphraticu ចាក់ឫសនៅលើហ្គូប៊ីនេះ នាងរៀបរាប់ថា “ការការពារព្រំដែនចិន​ជាកិច្ចការ​ដែល​ខ្ញុំ​ទទួល​យក​ក្រោម​ទង់ជាតិចិន។”  សព្វថ្ងៃ នីម៉ា ចាស់ហើយ កូនប្រុសរបស់គាត់បានទទួលការងារនេះពីដៃរបស់គាត់ ដែលបន្តធ្វើការការពារព្រំដែនចិន ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ​ នីម៉ា និងកូនបានការពារខ្សែព្រំដែនសរុប ១៨ ​ម៉ឺនគ.ម ហើយបានប្រាប់កងទ័ពការពារព្រំដែនមនុស្សដែលគួរឱ្យសង្ស័យ និងរារាំងអ្នកចង់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាងរាប់ពាន់នាក់ ។  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ លូវ ឡឹ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ| មនោសញ្ចេតនាការពារព្រំដែនក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំ