តំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីជាំង ចាប់ផ្តើមប្រមូលផលស្រូវសាលីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ

2022-07-19 18:04:22
ប្រភព:新华网

  ថ្មីៗនេះ ស្រូវសាលីដែលមានទំហំ ១.១៣ លានហិចតារបស់តំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីជាំង ចូលក្នុងរដូវកាល​ប្រមូលផលក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ។ នៅស្រុកជីថាតំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីជាំង ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើង​ភ្នំធានសាន មានម៉ាស៊ីនច្រូតទំនើបមួយឆ្លងកាត់វាលស្រូវសាលីដែលមានទំហំ ២០ ហិចតា ។ ម៉ាស៊ីនច្រូតនេះមាន​កម្លាំងខ្លាំងណាស់ ហើយក្បាលមានប្រវែង ១០.៥ ម៉ែត្រ ហើយវាអាចប្រមូលផល ២.៧ហិចតាដល់៣.៣​ហិចតាក្នុងមួយម៉ោង។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ លី ជីហៅ និងចាំងសៅឆាន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

តំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីជាំង ចាប់ផ្តើមប្រមូលផលស្រូវសាលីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ