បុណ្យភ្នក់ភ្លើងជនជាតិបៃមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិបៃបានផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ទេសចរណ៍ខេត្តយូណាន

2022-07-26 16:38:49
ប្រភព:新华网

  នាពេលយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា នៅភូមិចូវឆានឃុំស៊ីចូវ​ មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិបៃ ខេត្តយូណាន អ្នកជនជាតិបៃរាំជុំវិញភ្នក់ភ្លើង និងច្រៀងចម្រៀង ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរ និងអ្នកស្រុកជាច្រើនមកអបអរសាទរបុណ្យភ្នក់ភ្លើង យប់នោះ ភូមិចូវឆានក្លាយជា”សមុទ្រនៃភាពកក់ក្តៅ”។


  ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា តាមចន្ទគិតចិន គ្រប់ជនជាតិស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី ដុតភ្នក់ភ្លើង  និងដោតទង់ចម្រុះពណ៌ ហើយប្រើប្រាស់ខ្សែចម្រុះពណ៌ចងលើដើមឈើ ដើម្បីតុបតែងដើមឈើ ។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ លៀវ ស៊ីនវី លៀវតុង ទីង នីង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

បុណ្យភ្នក់ភ្លើងជនជាតិបៃមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិបៃបានផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ទេសចរណ៍ខេត្តយូណាន