“ភ្នែកមេឃារបស់ចិន”បានឈានចូលដំណាក់កាលទទួលបានសមិទ្ធផលច្រើនបំផុត

2022-07-27 16:24:07
ប្រភព:新华网

  គិតត្រឹមដល់បច្ចុប្បន្ននេះ តេឡេស្កូបយក្ស “FAST”មានអង្កត់ផ្ចិត ៥០០ ម៉ែត្រ ត្រូវគេហៅថា “ភ្នែកមេឃារបស់ចិន” បានរកឃើញផ្កាយ new pulsar ចំនួនជាង៦៦០ដួង។ “ភ្នែកមេឃារបស់ចិន”បានឈានចូលដំណាក់កាល​ទទួល​បាន​សមិទ្ធផលច្រើនបំផុត ៕  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ អូ តុងឈូ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

“ភ្នែកមេឃារបស់ចិន”បានឈានចូលដំណាក់កាលទទួលបានសមិទ្ធផលច្រើនបំផុត