ផ្កាយភ្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ សត្វអំពិលអំពែកភ្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ

2022-08-04 18:00:15
ប្រភព:新华网

  ថ្មីៗនេះ ក្នុងភ្នំនៃឃុំមីហាវតាហ្ចូ ខេត្តហ្វូជីន នាពេលយប់ មានសត្វអំពិលអំពែកហោះហើរទៅវិញទៅមក ក្នុងព្រៃ វាលស្មៅ តាមផ្លូវមានទិដ្ឋភាពភ្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ ដែលភ្ជាប់នឹងផ្កាយ ដូចជាឋានសួគ៌ ។ ក្នុងខែកក្កដា និងខែសីហាជាពេលវេលាទស្សនាសត្វអំពិលអំពែកល្អជាងគេ ។


  ប្រផព៖xinhua

  ដោយ លូ កូវជីនជី

ផ្កាយភ្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ សត្វអំពិលអំពែកភ្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ