ស្រុកចាវតាតំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេត៍៖ទេសភាពភូគព្ភសាស្ត្រវប្បធម៌ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកម្សាន្ត

2022-08-05 18:23:55
ប្រភព:新华网

  ថ្មីៗនេះ បុរាណដ្ឋានចាតាគឹលីន និងព្រះរាជាណាចក្រគូគឹជាដើម ដែលស្ថិតនៅតំបន់អាលី តំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេត៍ ជាទេសភាពភូគព្ភសាស្ត្រវប្បធម៌ ដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនាកម្សាន្ត ។

  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ចាំង រូហ្វឹង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្រុកចាវតាតំបន់ស្វយ័តជនជាតិទីបេត៍៖ទេសភាពភូគព្ភសាស្ត្រវប្បធម៌ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកម្សាន្ត