អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយមនុស្សចាស់ចំនួនរាប់ពាន់នាក់ថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍

2022-08-05 18:25:21
ប្រភព:新华网

  ក្នុងវិស្សមកាល​រដូវ​ក្តៅឆ្នាំនេះ ក្រុមនិស្សិតដែលមានឈ្មោះថា”ផែនការសុបិនក្លាយជាការពិត”ចាប់ដំណើរការទេសចរណ៍ពីទីក្រុងវូហាន ឆ្ពោះទៅស្រុកហ្វឹងមៃខេត្តហ្វូប៉េ ទីក្រុងសៀវសានខេត្តហ្វូណាន តំបន់ទេសភាពស៊ីប៉េភូខេត្តហឹប៉េ និងទីក្រុងចូវជាំងខេត្តជាំងស៊ីជាដើម ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្នុងសង្គម ។ ក្រុមនិសិ្សតនេះមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មទីក្រុងវូហាន សេវាកម្មពិសេសរបស់ក្រុងនិស្សិតនេះគឺ ជួយមនុស្សចាស់ចំនួនរាប់ពាន់នាក់ថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍​ដោយឥតគិតថ្លៃ ។
  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ផាន ជីនវី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយមនុស្សចាស់ចំនួនរាប់ពាន់នាក់ថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍