ខ្សែសាកល្បងផ្លូវដែកមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍rare-earthទី១ របស់ប្រទេសចិនជាស្ថាពរ

2022-08-12 08:56:18
ប្រភព:xinhua

  ”ផ្លូវដែកហុង”មានលក្ខណៈតម្លៃ​ដើមទាប ស្មើនឹងតម្លៃ​ដើមភាគប្រាំនៃរថភ្លើងក្រោមដី សម្រាប់បរិស្ថានទីក្រុង តំបន់​ទេសភាព ការទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងព្រលានយន្តហោះ មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម ឃុំពិសេសជាដើម ជាវិធីធ្វើដំណើរ​ការបៃតង កាបូនទាប ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ខ្សែសាកល្បងផ្លូវដែកមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍rare-earthទី១ របស់ប្រទេសចិនជាស្ថាពរ