រូបភាពហាលដំណាំចម្រុះពណ៌នៅខ្ពង់រាបខេត្តគុយចូវ

2022-08-16 17:10:37
ប្រភព:新华网

  ក្រោយចូលកូនរដូវលីចូវ ភូមិនៅខ្ពង់រាបខេត្តគុយចូវមមាញឹកក្នុងការហាលដំណាំ ពោត ម្ទេស អង្ករ និងសណ្ដែកត្រូវបានហាលនៅខាងផ្ទះ និងក្រោមផ្ទះ ដែលបានរួមបញ្ជូលគ្នានឹងទេសភាពស្រែចំការ គូរគំនូរទេសភាព​ការប្រមូលផល​ដ៏​ស្រស់ស្អាតជាច្រើន ។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

រូបភាពហាលដំណាំចម្រុះពណ៌នៅខ្ពង់រាបខេត្តគុយចូវ