ស្រុកលានឆាំងខេត្តយូណានលេចចេញទិដ្ឋភាពចម្លែក”ពពកចម្រុះពណ៌”

2022-08-19 17:42:15
ប្រភព:xinhua

  ពេលរសៀល ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ ស្រុកស្វយ័តជនជាតិឡាហ្វូ លានឆាំង ទីក្រុងភូអឹ ខេត្តយូណាន​បានលេចចេញទិដ្ឋភាពចម្លែក”ពពកចម្រុះពណ៌” ។ ”ពពកចម្រុះពណ៌”ជាទិដ្ឋភាពធម្មជាតិដែលបង្កើតដោយកាំរស្មី​ព្រះអាទិត្យ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់ទឹកកកនៅក្នុងពពក ។ ធម្មតា ”ពពកចម្រុះពណ៌”​លេចចេញ​នៅរដូវ​ស្លឹកឈើជ្រុះ​និងរដូវរងា នៅរដូវនេះ ពពកស្តើង និងពន្លឺថ្ងៃច្រើនជាងនៅនិទាឃរដូវ និងរដូវក្តៅ ដូច្នេះ អត្រាមេឃខៀវ​លេចចេញ”ពពកចម្រុះពណ៌”ខ្ពស់ ។


ស្រុកលានឆាំងខេត្តយូណានលេចចេញទិដ្ឋភាពចម្លែក”ពពកចម្រុះពណ៌”