“អ្នករាំលើអាកាសខ្ពស់”របស់ប្រទេសចិនមមាញឹកធ្វើការឆ្លងទន្លេ

2022-08-23 16:38:50
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ នៅភូមិលៀវជូហ្វា ស្រុកប៉ាតុង មណ្ឌលអឹងស៊ី ខេត្តហ្វូប៉េ ដើម្បីធានាដំណើរការសាងសង់គម្រោងUHVDCពីប៉ាហឹថានទៅខេត្តជីងជាំង កម្មករអគ្គិសនីធ្វើការឆ្លងទន្លេក្នុងសីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ ។ ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីនេះឆ្លងកាត់ខេត្តស៊ីឈាង ទីក្រុងឆុងឈាង ខេត្តហ្វូប៉េ ខេត្តអានហ្វឹ និងខេត្តជីងជាំង ដែលមានប្រវែងសរុប ២១៤០.២ គីឡូម៉ែត្រ។  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ចាំង យូនមីង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

“អ្នករាំលើអាកាសខ្ពស់”របស់ប្រទេសចិនមមាញឹកធ្វើការឆ្លងទន្លេ